W ciągu 25 lat 47% zawodów zniknie i zostanie zastąpiona pracą maszyn!

Do takich wniosków doszedł zespół socjologów i ekonomistów DElab UW (Digital Economy Lab) przeprowadzając badania trendów, które będą kształtować rynek pracy.

Wśród kluczowych wniosków z przeprowadzonych badań  można wymienić:

 • Definicja pracy zostanie znacząco zmieniona przez automatyzację i cyfryzację
 • ponad 50% Polaków uważa, że w przyszłości będzie musiała pracować w kilku zawodach, żeby się utrzymać
 • Posiadanie umiejętności „cyfrowych” będą kluczowe w w osiągnięciu sukcesu zawodowego
 • Najbardziej obiecującym kierunkiem i najbardziej opłacanymi zawodami będą zawody powiązane z analizą danych
 • około 50% zawodów zostanie zastąpionych pracą algorytmów i automatyzacji

Najbardziej zagrożonymi zawodami są te, które opierają się na czynnościach powtarzalnych i szablonowych.  W ciągu ostatnich lat w Polsce nastąpiły liczne udogodnienia w zakresie załatwiania spraw urzędowych, większość z nich możemy już załatwić elektronicznie.

Można też zauważyć w niektórych „restauracjach” zastąpienie osób przyjmujących zamówienia przez dotykowe ekrany na których składamy zmówienie i dokonujemy płatności.

Aby jednak takie sprawy mogły być załatwiane elektronicznie , muszą być stworzone odpowiednie systemy informatyczne  wraz z ich oprogramowaniem.

Wniosek nasuwa się więc taki, że do zniknięcia 50% zawodów przyczynią się programiści, implementujący algorytmy zastępujące szablonową i powtarzalną pracę innych osób.

Jakie więc zawody mogą czuć się bezpiecznie?

Są to zawody, które wymagają kreatywności i nieszablonowego działania.

Oczywiście najbardziej pożądanymi zawodami w przyszłości będą własnie te, które pozwolą stworzyć oprogramowanie i maszyny zastępujące ludzką pracę.Innym przykładem mogą być zawody związane z analizą i przetwarzaniem dużej ilości danych, które są i nadal będą gromadzone w systemach informatycznych. Zgromadzone dane można również wykorzystać jako źródło informacji do nauki sztucznej inteligencji (SI) . Stworzone modele SI mogą być później wykorzystywane do wspomagania podejmowania decyzji i przewidywania przyszłych zdarzeń.

Jak się przygotować na takie zmiany? Jak zadbać o przyszłość swoich dzieci? Daj im narzędzia do nauki!!

W moim przekonaniu należy zacząć od poznania podstawowych możliwości wykorzystywania maszyn do wykonywania naszych prostych poleceń i reagowania na czynniki zewnętrzne.
Do wykorzystania w obecnej chwili mamy wiele platform edukacyjnych/programistycznych , jedną z nich jest ARDUINO o które oparliśmy nasze zestawy.

Czym jest ARDUINO?

ARDUINO to platforma oparta o łatwy w programowaniu i tani mikrokomputer, który posiada wejścia i wyjścia.
Za pomocą mikrokomputera możemy zaprogramować stany wyjść w dowolny sposób.
Wyjściami mikrokomputera możemy sterować np oświetlenie , prędkość obrotową silników czy też ruchy np robotów.
Jak wygląda przykładowy kod programu?
Załóżmy , że naszym zadaniem jest włączanie i wyłączenie diody (miganie diodą) co 1 sek.
Jak wygląda kod:
// sekcja setup określa parametry konfiguracyjne
void setup() {
 
 pinMode(10, OUTPUT); // informujemy, ze złącze 10 bedzie wyjsciem, ktorym chcemy sterowac i podłączamy do niego diodę
}

// Pętla loop , która wykonuje się ciągle
void loop() { 
 digitalWrite(10, HIGH);  // włacz didę LED (ustaw sygnał HIGH ->wysoki +5V na wyjściu 10)
 delay(1000);            // poczekaj 1000ms (1 sekunda)
 digitalWrite(10 LOW);  // Wysłącz diodę (ustaw sygnał na wyjsiu na LOW->niski 0V na wyjściu 10)
 delay(1000);            // poczekaj 1000ms (1 sekunda)
}
Jak widać , kod nie jest zbyt skomplikowany. Połączenie elektryczne, również nie jest trudne.


Kolejnym przykładem może być np uruchomienie wentylatora w przypadku przekroczenia pewnej zadanej temperatury w pomieszczeniu.

Schemat połączeń będzie zmodyfikowany o dołączenie czujnika temperatury do któregoś z wejść , natomiast na wyjściu zamiast diody zastosujemy przekaźnik 220v, którym będziemy sterować z wyjścia ARDUINO.
Aby poszerzać swoją wiedzę na temat możliwości programowania ARDUINO , można nabyć kompletne zestawy oparte o tą niezwykle popularną platformę.
Razem ze swoim dzieckiem możesz zbudować np pająka , ramię robota , czy też małego robocika OTTO.
W zestawach znajdziesz instrukcje połączeń i przykładowe programy, jest to więc idealna propozycja na połączenie nauki programowania , elektroniki i robotyki.
Cóż więcej trzeba na pożyteczne spędzenie czasu i rozwijanie się w pożądanym kierunku? 
Propozycję zestawów znajdziesz pod tym linkiem:
Możesz też nabyć poszczególne elementy zgodne z ARDUINO (mikrokomputer , czujniki, itp) pod linkiem:
Aby więc nie pozostać biernym w stosunku do zachodzących zmian na rynku pracy, warto już teraz zacząć przygodę z programowaniem „maszyn”.
Samodzielnie lub razem ze swoim dzieckiem możesz zacząć od prostych projektów, dzięki którym poznasz nowe kierunki rozwoju.
Jak się zapewne okaże , po uruchomieniu kilku projektów,  zaczną Ci się nasuwać nowe pomysły, które możesz zrealizować dzięki nabytej wiedzy.
Pomysły te w przyszłości mogą okazać się świetnymi produktami, dzięki którym życie stanie się łatwiejsze.
Kategorie: Aktualności